salonasunnotjaautot3_2019

www.salonseudunasunnot.net 2 Taloyhtiöille lisää vaatimuksia liikenteen murroksessa Autopaikkojen riittävyys ja hin- noittelu ovat kuumia keskuste- lunaiheita suomalaisissa talo- yhtiöissä, eikä lainsäädännöstä ole johdettavissa yksiselitteisiä ratkaisuja kaikkiin kysymyksiin. Liikennepalvelut taloyhtiös- sä –hankkeessa on kartoitettu autopaikkoja, polkupyörien säi- lytystä ja muita taloyhtiöitä kos- kevia liikennekysymyksiä. Keskeisinä havaintoina on, et- tei noin joka kolmannessa ta- loyhtiössä autopaikkoja ei riitä kaikille halukkaille. Jatkossa vaatimustasoa tulee lisäämään myös sähköautojen lisääntymi- nen. Taloyhtiöiden on varau- duttava tarjoamaan asukkail- leen latauspisteitä. Tiedot käyvät ilmi kyselystä, joka selvitti taloyhtiöiden liiken- teeseen ja kestävään liikku- miseen liittyviä näkemyksiä ja tarpeita pääkaupunkiseudulla sekä kuudessa isommassa kaupungissa. Kyselyyn tuli lä- hes 2700 vastausta, joista suu- rin osa oli taloyhtiöiden hallitus- ten puheenjohtajilta. Kysely oli osa Liikenneviraston avustamaa Liikennepalvelut taloyhtiöissä -hanketta, jonka Kiinteistöliitto toteutti yhdessä Mobinet Oy:n kanssa. Hankkeessa tarkasteltiin au- topaikkojen jakoa ja myös autopaikkamaksuja yhden- vertaisuuden näkökulmasta. Asunto-osakeyhtiölain yhden- vertaisuusperiaate edellyttää, että autopaikat jaetaan taloyh- tiöissä yhdenvertaisuutta nou- dattaen. Autojen lisäksi myös polkupyö- rien säilytystilasta on taloyh- tiöissä pääsääntöisesti pulaa. Vaikeinta tilan löytäminen pyö- rille on vanhoissa taloissa, mut- ta vastausten perusteella myös joka kolmannessa 2000-luvulla rakennetussa taloyhtiössä pyö- rät mahtuvat varastoihin vähin- tään ahtaasti. Yleistymässä olevien erikois- pyörien, kuten sähköpyörien ja kuormapyörien säilytykseen liit- tyviä kysymyksiä ei ole pohdittu taloyhtiöissä juuri lainkaan. - Riittämättömät pyörien säily- tystilat taloyhtiössä ovat paitsi asumishaitta, myös haaste valtakunnallisten ympäristöta- voitteiden kannalta. Sen sijaan hallitusten myönteinen suh- tautuminen yhteiskäyttöisiin kuormapyöriin oli positiivinen yllätys, todetaan tutkimuksen yhteenvedossa. Taloyhtiöt toteuttavat monin tavoin toimia, jotka ovat rat- kaisevassa asemassa ilmasto- politiikan ja kaupunkipolitiikan onnistumisen suhteen. Kau- punkialueilla rakentaminen tii- vistyy, ja paikoituksesta tulee yhä niukempaa ja arvokkaam- paa. - Jotta taloyhtiöiden toteutuk- set olisivat samansuuntaisia kuin poliittiset päättäjät ovat asettaneet tavoitteeksi, tar- vitaan päätöksenteon tueksi Liikennepalvelut taloyhtiössä -hankkeen raportin tuomaa tie- toa, todetaan yhteenvedossa. Hyvät päätökset edellyttävät hyvää tietämystä mahdolli- suuksista ja niiden reunaeh- doista sekä vahvaa vuorovai- kutusta taloyhtiön osakkaiden ja asukkaiden kanssa. www.tt-valitys.fi Haarlantie 4, 25500 Perniö 0400 740 404 Vilhonkatu 11-13, 24240 Salo 0440 740 405 tt-valitys@tt-valitys.fi TT-VÄLITYS OY • Vilhonkatu 11-13, 24240 Salo, p. 0440 740 405 • Haarlantie 4. 25500 Perniö, p. 0400 740 404 TT-VÄLITYS OY Salo, Ollikkala, KT 75,5 m² - 3h, k, kph C 2007 - Mh. 63.000 €. Ketomäenkatu 3 A Perniö, KT 57,0 m² -2h, k, kph, vh F 2013 -Mh. 57.000 €, Salontie 16 B 33 Perniö, KT 57,0 m² - 2h, k, kph, vh F 2013 - Vmh 59.000 €, Salontie 16 B Salo, KT 35,0 m² -1h, kk, kph F 2013 .Mh 46.000 €, Helsingintie 51 as 12 Perniö, KT 49,0 m² - 2h, kk, kph, F 2013 - Vmh 46.000 €. Haarlantie 19 B 25 Perniö, KT 49,5 m² - 2h,kk, kph, E 2013 - Mh. 24.000 €. Heikkilänkuja 2 C Perniö, PT 92,0 m² - 4h, k, kph, s, eril. autotalli/varast. Ei lain ed. e-tod. - Mh. 112 000 €. Vanamotie 5 A Salo, Tupuri, RT 59,5 m² - 2h, k, s, kph, wc E 2013 - Mh. 94.000 €. Olaskatu 1 Salo, RT 40,0 m² -1h, kk, kph, vh Ei lain ed. e-tod. -Vmh 39.900 €, Sahrankatu 2 as 2 Perniö, OKT 202/223 m² - 7 h, k, kph, wc Ei lain ed. e-tod. - saneerattu, maalämpö tontti 1,785 ha - Mh. 398.000 €. Lupajantie 32 Perniö, OKT 174/279 m² - 7h, k, takkah, khh, pukuh., 2 kph, s Ei lain ed. e-tod. - Mh. 369.000 €. Tammikuja 10 Salo, Kuusjoki, OKT 150/200 m² - tontti 10,15 ha, lampi, sauna, at, tupa, talli Ei lain ed. e-tod. - Mh. 285.000 €. Mäkitalontie 41 Perniö, OKT 260/380 m² - 8h, k, khh, 2 kph, s, autotalli Ei lain ed. e-tod. - Mh. 348.500 €. Tammikuja 12 Pertteli/Hähkänä, OKT 175/194 m² - 4h, k, khh, kph, s, wc ja autotallirak. E 2013 - Mh. 269.000 €. Pihkalantie 3 Perniö, OKT 165/261 m² - 5h, k, s, kph, khh, vh, 2 wc+2 auton talli Ei lain ed. e-tod - Mh. 249.000 €. Limmuspolku 1 Perniö, OKT 129/142 m² - 4h, k, takkah, khh, ph, s, wc Ei lain ed. e-tod. - Mh. 149.000 €. Piilokalliontie 1 Perniö, OKT/vapaa-aika 70 m² - 3h, ruokailutila, k, kph/wc Ei lain ed. e-tod - Mh. 93.000 €. Kettumäentie 195 Muurla, OKT 86/132 m² - 3h, k, kph, s + autotalli, varasto Ei lain ed. e-tod. - Mh. 97.000 €. Pajukuja 4 Kisko, vapaa-aika 84 m² -2h, kk, parvi, kph, s -Mh 169.000 €. Metolantie 181 Perniö, Torkkila, OKT/ vapaa-aika 60/75 m² -3h, k, s, kph, wc,et + talousrakennus -Mh. 59.000 €. Kivilinnantie 414 Salo, Meri-Teijo, 3 kpl tontteja - 2 kpl vapaa-ajan tontteja 15.000 €/kpl - 1 kpl asuintontti 18.000 €. Rak. oik. 150-290 m² - Talonpojan Teijon tie Turku, Kakolanmäki 61,0 m² -2h, kt, s, lasitettu parveke C 2013 -Mh. 73.234 €, Vh. 215.500 €, Kakolankatu 7 UUSI HINTA Ensiesittely Su 17.3. klo 13.45-14.15 Ensiesittely Su 17.3 klo. 13.00-13.30 Ensiesittely Su 17.3. klo 13.00-13.30 Esittely Su. 17.3 klo 13.45-14.15 Esittely Su. 17.3 klo 13.00-13.30 Esittely Su. 17.3 klo 13.45-14.15 UUSI HINTA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczODUw