salonasunnotjaautot2_2020

www.salonvaihtoautot.net löydä omasi osoitteesta salonvaihtoautot.net 2 Suoritamme 20 vuoden ammattitaidolla autojen sisä- ja ulkopuhdistukset Myllyojankatu 24 A P. 733 1923 Autoilun yleinen kehitys on menossa vähäpäästöisempiä ja varusteiltaan rikkaampia autoja kohti. Tähän kysyn- tään on reagoitava niin autonvalmista- jien kuin autokauppiaidenkin. Parasta olisi, että autojen polttoaineissa olisi tarjolla useampia vaihtoehtoja. Salossa on tällä hetkellä monilla aloilla viriävää virkeyttä ja positiivista asen- netta sekä ennen kaikkea yleistä yrit- täjyyttä. Uusia asioita on tullut ja on tulossa, jotka täällä on otettu vastaan hienosti. - Arvioitaessa autojen kehitystä, on suuntaus yhä vähäpäästöisempiin malleihin. Olisi ehdottoman tärkeää, että olisi useita vaatimukset täyttä- viä vaihtoehtoja, toteaa Seppo Alanko Traktoautosta. Täyssähköauto on tapetilla, vaikka myyntimäärät ovat toki vielä melko vähäisiä koko Euroopan alueella. Ylei- sestikin vaihtoehtoiset polttoaineet ovat herättäneet kiinnostusta ja kyse- lyitä. Kuitenkin diesel pysyy vaihtoehtona edelleen ja jatkaa kehittymistä. Toi- senlaisiakin mielipiteitä tietysti on, mutta ne perustuvat aiempiin standar- deihin. Uudet dieselit ovat varsin vä- häpäästöisiä. - Esimerkiksi meidän merkeissä die- sel on hyvin suosittu. Autojen käyttö- tarpeella ja polttoaineiden jakeluver- kostolla on voimakas vaikutus siihen, Autokaupan tulee vastata muutoksiin Uudet autot kehitetään yhä vähäpäästöisemmäksi. Myös suosituissa katumaastureissa on vaihtoehto- na pieniä ja vähän kuluttavia malleja. mikä polttoainevaihtoehto valitaan, Alanko jatkaa. Autokauppa kokonaisuutena on Salossa Alangon mukaan toimivalla pohjalla. On pieniä ja vähän isompia toimijoita, mikä on tärkeää. Se pitää Salon kartalla moni- puolisena autokaupan kaupunkina. - Uutta autoa harkitsevat haluavat sel- keyttä autokauppaan. Päättäjien pitäisi päästä pois poukkoilusta ja saada pää- töksiin pitkäjännitteisyyttä, Alaknko täh- dentää. Alangon mukaan tästä vuodesta odote- taan melko hyvää, sillä eri merkeiltä on tulossa paljon uutuuksia, jotka myös myötäilevät positiivista energiakehitys- tä. - Eritoten myydyimpiin luokkiin on tu- lossa mielenkiintoisia uutuuksia. Meillä esimerkiksi VW Golf saa jo kahdeksan- nen sukupolven auton hienoin ominai- suuksin. Auto esitellään lähiaikoina, hän lisää. Golf on jo 46 vuotta ollut esimerkillinen oman luokkansa suunnannäyttäjä, var- sinainen ikoni, johon muita merkkejä verrataan. Golfista on tarjolla myös viisi hybridivaihtoehtoa. - Autoilijoilla tulee siis olemaan valin- nanvaraa jatkossakin. Eri merkkien sekä mallien houkuttelevuudessa tärkeitä seikkoja tulevat olemaan vähäpäästöi- syys ja varustelutaso, Alanko tiivistää. Useilla automerkeillä on tarjolla paljon hyviä vaih- toehtoja.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczODUw